Beleidsplan stichting
Stichting Middelbusker-Stevens
Beleidsplan van de Stichting Het beleid van de Stichting is om te helpen in zogenaamde Ontwikkelingslanden. Dit zijn landen waar hulp wordt gevraagd bij het ontwikkelen en op peil brengen van Onderwijs en Medische Hulp. Hierbij wordt vooral gelet op de mogelijkheid om kleinschalige hulp te bieden. Met kleinschalig wordt verstaan ‘geen gelden in een grote pot’. Dit is toe nu bereikt door Hulp via Kleine organisaties die ter plaatse helpen met eigen mensen voor specifieke projecten. Bovendien wordt een verslag en verantwoording gevraagd van de verleende ondersteuning. Zo mogelijk wordt dit ter plaatse gecontroleerd. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moet een verzoek bij het bestuur worden ingediend met eventueel een toelichting. De organisatie die ondersteuning vraagt moet voldoen aan o.a. de volgende criteria: 1.    Geen groot eigen vermogen 2. De beloning aan de direktie moet passend zijn 3. Na afloop van het jaar moet er verslag worden gedaan, dan wel verantwoording komen van de        besteding 4. Het doel moet zijn gezondheidszorg en/of onderwijs 5. De organisatie moet werken in een Ontwikkelingsland Het bestuur beslist jaarlijks over de bijdragen. In principe worden er gaan meerjarige toezeggingen gedaan. ANBI info 2020